Za nami kolejna, szósta już edycja Mazowieckich Dni Urologicznych, która tradycyjnie charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym prezentowanych wykładów, co pozwoliło nam spojrzeć nieco z innej strony na ogólnie znane zagadnienia medyczne i możliwości ich diagnozowania oraz leczenia.

 

Ze szczególną przyjemnością wysłuchaliśmy 18 świetnie przygotowanych wykładów, które zaprezentowali podczas Sesji Adeptów nasi młodsi koledzy. Ich perfekcyjne przygotowanie i jeszcze lepsze przedstawienie wzbudziły uznanie wśród wszystkich uczestników naszego spotkania.

 

Dziękuję jeszcze raz wszystkim wykładowcom za doskonale przygotowane prezentacje, a Państwu za cierpliwe i uważne ich wysłuchanie oraz aktywny udział w dyskusji.

 

Piotr Kryst

Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Urologicznego

 

Urologia 2016

Nasze Jaja

Program Nasze Jaja powstał w celu podniesienia świadomości problemów urologicznych kobiet i mężczyzn. Zadaniem jego jest zwrócenie uwagi na wagę wczesnego wykrywania różnego rodzaju chorób z szerokiego zakresu urologii, w tym nowotworów układu moczowego. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu programowi uda się uzyskać lepsze wyniki w leczeniu oraz zmniejszyć liczbę przypadków śmierci i cierpienia pacjentów.

 

Chcemy poruszać zarówno aspekty prewencyjne, jak też bezpośrednio dotyczące leczenia i działań podejmowanych na rzecz pacjentów po odbytych zabiegach i operacjach.

 

Aktualności

O programie

Wszystko o raku nerki

Wg EAU rak nerki stanowi od 2 do 3 % nowotworów złośliwych. Największą częstość jego występowania notuje się w krajach zachodnich. Szczyt zachorowań przypada na okres pomiędzy 6, a 7 dekadą życia. Na raka nerki chorują zarówno mężczyźni jak i kobiety, jednak stosunek chorych mężczyzn do kobiet wynosi 1,5 : 1.

 

Czynniki ryzyka zachorowania na raka nerki są przede wszystkim palenie tytoniu, otyłość i nadciśnienie tętnicze.

 

W chwili obecnej ponad 50 % nowotworów nerek rozpoznawanych jest przypadkowo. Klasyczną triadę - ból w okolicy lędźwiowej, krwiomocz  i wyczuwalny guz w jamie brzusznej spotyka się w mniej niż 10 % przypadków, dlatego tak ważne są badania okresowe.

 

Większość guzów nerek rozpoznawanych jest przypadkowo podczas badania USG jamy brzusznej. Badaniem obrazowym pozwalającym  określić zmianę w nerce jest TK jamy brzusznej z kontrastem.

 

Przejdź do działu >.

Rak nerki

program świadomości problemów urologicznych kobiet i mężczyzn

Wytyczne postępowania w zapaleniu gruczołu krokowego

Ostre zapalenie gruczołu krokowego (ZGK) wywołują patogeny dróg moczowych. Należą do nich: drobnoustroje Gram-ujemne, najczęściej Escherichia coli, Proteus spp, Klebsiella spp i Pseudomonas spp, Enterococcus spp, Staphylococcus aureus, rzadziej beztlenowce, takie jak Bacteroides spp.

 

Ostre ZGK jest ostrą, ciężką chorobą ogólnoustrojową. Do jej objawów podmiotowych należą: objawy zakażenia dróg moczowych: bolesne oddawanie moczu, częstomocz i parcie na mocz, objawy zapalenia gruczołu krokowego: ból okolicy krzyżowej, krocza, prącia i czasami ból odbytnicy, objawy bakteriemii: gorączka i dreszcze; może się pojawić ból stawów i mięśni. Miejscowe: gruczoł krokowy bardzo bolesny, obrzęknięty i napięty, o gładkiej powierzchni, ciepły w badaniu palpacyjnym. Związane z bakteriemią: gorączka i tachykardia.

 

U chorego na ostre ZGK może w wyniku obrzęku stercza dojść do ostrego zatrzymania moczu.

 

Diagnostyka i postępowanie >.

Zapalenia gruczołu krokowego

 • wykrywany przypadkowo w korze nerek
 • stan przedrakowy RCC
 • Gruczolak brodawkowaty
 • Angiomyolipoma
 • Oncocytoma
 • Włókniaki
 • Tłuszczaki
 • Naczyniaki
 • Guzy mieszane

Łagodne guzy nerki

 • zbudowany z komórek kwasochłonnych
 • potencjalna złośliwość

Gruczolak

Oncocytoma

Guz typu hamartoma. Może współistnieć z zespołem stwardnienia guzowatego.

Guz <4cm, bez objawów klinicznych – obserwacja!

Angiomyolipoma

Informacje różne

Mazowieckie Dni Urologiczne

 

I Mazowieckie Dni Urologiczne zorganizowane zostały w połowie listopada w Mszczonowie. Organizatorem wydarzenia był Oddział Mazowiecki PTU. Komitet naukowy: Dr hab. n. med. Piotr Dobroński, Dr n. med. Piotr Kryst.

 

Tematem przewodnim sympozjum było leczenie zabiegowe łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, a program obejmował szereg wykładów dotyczących współczesnych metod zabiegowego leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, takich jak adenomektomia laparoskopowa, zastosowanie lasera zielonego, tulowego, czy holmowego.

Cewnikowanie

Cewnikowanie przerywane, nazywane również samocewnikowaniem, jest jedną z metod opróżniania pęcherza u osób z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub innymi zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych. Metoda ta polega na wprowadzeniu do pęcherza poprzez cewkę moczową jednorazowego cewnika w celu usunięcia zalegającego moczu. Po opróżnieniu pęcherza cewnik jest wyjmowany.

 

Zgodnie z obecną wiedzą medyczną cewnikowanie przerywane jest opisywane jako jedna z najbezpieczniejszych metod opróżniania pęcherza. Międzynarodowe i polskie wytyczne rekomendują cewnikowanie przerywane jako złoty standard, podkreślając jego kluczowe zalety.

 

W porównaniu do innych rozwiązań cewnikowanie przerywane niesie ze sobą stosunkowo mniej komplikacji, minimalizując ryzyko powikłań urologicznych. Zapewnia pacjentowi większą niezależność, a tym samym poprawia jego jakość życia.

 

Częstotliwość cewnikowania zależy od ilości produkowanego moczu w ciągu dnia. Według przyjętych rekomendacji powinna być taka, aby usuwana ilość moczu nie przekraczała jednorazowo 500 ml. Zgromadzenie w pęcherzu moczu w ilości większej niż 500 ml jest szkodliwe dla większości osób. Nadmierne rozciągnięcie pęcherza niesie za sobą ryzyko jego uszkodzenia i infekcji dróg moczowych.

 

Samocewnikowanie powinno być wykonywane wyłącznie wtedy gdy, jest zalecone przez lekarza. Określa on, między innymi, indywidualną dla każdego pacjenta częstotliwość cewnikowania oraz dobiera odpowiedni rozmiar cewnika.

 

Kontakt

Napisz do nas lub zadzwoń

Trwa wysyłanie...

Serwer napotkał błąd.

Formularz wysłany.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Grupa ABK z siedzibą w Warszawie (01-923) przy ul. Bogusławskiego 95. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie/zgłoszenie złożone za pomocą formularza kontaktowego. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Partnerzy

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

2015 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.